Påstående om spökskrivare klandrat

februari 14 2006


Exp nr 24/2006 Dagens MediaTidningen klandrades för att ha publicerat ogrundade uppgifter om att krönikören Alexandra Pascalidou inte skrivit sina texter själv.Publiceringen

Dagens Media publicerade den 21 september 2005 en krönika i vilken det påstods att Alexandra Pascalidou inte skriver sina tidningskrönikor själv utan att det är en spökskrivare som för pennan. Skribenten levererar därtill ett antal inte särskilt smickrande omdömen om Alexandra Pascalidous krönikor.

Anmälan

Alexandra Pascalidou anmälde krönikan till Allmänhetens Pressombudsman (PO). Hon kände sigkränkt av inlägget i Dagens Media och ansåg att hon anklagades för något som var direkt felaktigt.

PO:s beslut

I beslut den 12 oktober 2005 avskrev PO ärendet med följande motivering:

Jag har den största förståelse för Din reaktion. Dock uppfattar jag den anmälda krönikan som satirisk med udden riktad både mot Dig och mot hela den blomstrande genren av tidningskrönikor. Som jag läser texten i Dagens Media är inte avsikten att allt som står där skall tolkas bokstavligt. Många av de påståenden som görs är uppenbarligen avsedda att nedvärdera krönikeskrivandet som sådant.

Som offentlig person får Du tåla de smädelser Du utsatts för. Du torde ha möjligheter att svara med samma mynt. Har Du för övrigt tänkt på att de nedsättande omdömen om personliga tidningskrönikor som framförts i Dagens Media torde kunna vändas också mot den text som Du anmält?

Jag tänker inte vidta några ytterligare åtgärder med anledning av Din PO-anmälan mot Dagens Media utan lägger den härmed till handlingarna.

Överklagandet

Alexandra Pascalidou har överklagat PO:s beslut och framhållit att det är lögn och förtal att påstå att hon har en spökskrivare. Hon har alltid skrivit själv och uppfattar påståendet som ärekränkning som bygger på löst skvaller med avsikt att skada hennes yrkesutövning.

Pressens Opinionsnämnds beslut

I den anmälda artikeln har Alexandra Pascalidou anklagats för att inte själv skriva sina tidningskrönikor. Någon täckning för att så skulle vara fallet har inte kommit fram i ärendet. Genom publiceringen har tidningen åsamkat henne en inte acceptabel publicitetsskada. Dagens Media skall därför klandras för att den åsidosatt god publicistisk sed.