Publicering av film som visade pågående brott medförde klander för tidningen

december 4 2007


Exp nr 109/2007 Västerbottens-KurirenEnligt pressetiska regler skall brottsoffer visas hänsyn, en publicering får som regel inte innebära att offret eller offren går att identifiera. Genom att publicera en film från en övervaktningskamera som fångat upp ett pågående rånförsök och som visade anmälarens ansikte tydligt, ansåg PON att tidningen brutit mot god publicistisk sed.


Publiceringen

På Västerbottens-Kurirens hemsida visades fr.o.m. den 12 januari 2007 och några dagar framåt en 87 sekunder lång film från en övervakningskamera som hade fångat upp ett rånförsök som begicks den 29 december 2006 mot en ICA-affär i Umeå.

Filmen, som visade rånaren iaktion samt även personalens reaktioner och rörelser i samband med händelsen, hade offentliggjorts av polisen. Sedan polisen vädjat om hjälp från allmänheten för att finna rånaren lade Västerbottens-Kuriren ut den aktuella filmen på sin hemsida.

Anmälan

Publiceringen anmäldes till Allmänhetens Pressombudsman (PO) av en av de anställda som syntes på filmen. Hon vände sig emot att Västerbottens-Kuriren hade lagt ut filmen ”ocensurerad” på hemsidan.

Anmälaren ansåg att tidningen borde ha inhämtat hennes medgivande innan filmen lades ut på nätet på det sätt som skedde. Hon kände sig fruktansvärt kränkt av att tidningen publicerat filmen. Tidningen hade inte en tanke på brottsoffer. Filmen visar hur rånaren jagade henne och hur hon föll och flydde för sitt liv. Västerbottens-Kuriren var en av länets största tidningar och hemsidan var välbesökt. Hon hade besvärats av att många människor hade kunnat identifiera henne från filmen. Hon hade kontaktat Västerbottens-Kurirens chefredaktör och framfört sin kritik.

Tidningens yttrande

Tidningen anförde att brott av det slag som filmades av ICA-butikens övervakningskameror är ovanliga i Umeå och övriga Västerbotten. Övervakningskamerans bilder innehöll en textvädjan från polisen riktad till allmänheten där man bad om hjälp att finna den misstänkte mannen. Det fanns från tidningens sida inte någon som helst avsikt att utsätta de brottsoffer som fanns på filmen för obehag. Tidningen anser att anmälaren, i de korta sekvenser där hon förekommer, inte är försatt i någon situation som av betraktaren kan uppfattas som kränkande. Efter det att publiceringen hade anmälts till PO erbjöd tidningen anmälaren en ursäkt för det inträffade. Hon avvisade dock den diskussionen.

Ytterligare korrespondens

Anmälaren uppgav att tidningen inte erbjudit henne någon ursäkt.

PO:s bedömning

I beslut den 11 oktober 2007 ansåg PO att tidningen borde klandras och hänsköt ärendet till Pressens Opinionsnämnd med följande motivering.

Det råder ingen tvekan om att ett rån mot en ICA affär i en förort till Umeå är en intressant nyhet som lokala medier uppmärksammar med all rätt. I princip finns heller inget som hindrar att en tidning skildrar brottets förlopp på sin hemsida med hjälp av filmen från butikens övervakningskameror.

Likväl finns det ingenting i den nya teknik med vars hjälp tidningarna är i stånd att visa film på sina hemsidor som försätter gängse pressetiska regler ur spel: Offer för brott ska visas hänsyn, vilket som huvudregel innebär att en publicering inte får leda till att offret eller offren går att identifiera på brottsplatsen. Inte heller ska brottet skildras närgånget så att offrets utsatthet och lidande exponeras.

På filmen Västerbottens-Kuriren publicerade på sin hemsida syns anmälarens ansikte tydligt då hon försöker fly sin angripare. Det råder enligt min mening ingen tvekan om att anmälaren är identifierad och att man till allmänheten förmedlar själva det ögonblick då brottet begås och offret befinner sig i nöd. Det ska hon inte behöva tåla.

Pressens Opinionsnämnds beslut

Nämnden gör samma bedömning som PO och finner att tidningen skall klandras för att den genom publiceringen brutit mot god publicistisk sed.