Publicering om kronprinsessan Victoria utgjorde grovt brott mot god publicistisk sed

juni 28 2012


Exp nr 58/2012, Hänt Extra, 2012-06-12


Rubriken på löpsedeln och tidningens förstasida gav intryck av att kronprinsessan Victoria varit nära missfall. Varken kronprinsessan eller någon annan ska behöva acceptera att knytas till integritetskänsliga uppgifter som inte är sanna.


Pressens Opinionsnämnds beslut

Pressens Opinionsnämnd klandrar Hänt Extra för att ha grovt brutit mot god publicistisk sed.

___________

Allmänhetens Pressombudsman (PO) har i beslut den 3 maj 2012 hänskjutit ett ärende avseende anmälan mot Hänt Extra till Pressens Opinionsnämnd.

PO:s beslut hade följande lydelse.

Vad tidningen skrev

I nummer 49/2011 av Hänt Extra var huvudrubriken på förstasidan och löpsedeln Illamående, huvudvärk och yrsel… KRONPRINSESSAN NÄRA MISSFALL – nu varnar väninnorna VICTORIA!

Rubriken illustrerades med en bild av kronprinsessan Victoria och prins Daniel. På mindre bilder fanns porträtt av de norska prinsessorna Mette-Marit och Märtha Louise samt den danska prinsessan Mary.

Inne i tidningen löd rubriken Väninnorna ger Victoria råd utifrån sina egna graviditetsproblem: Kronprinsessan Mary var nära att få missfall.

Artikeln konstaterade inledningsvis att ingen kunde ta miste på hur glada kronprinsessan Victoria och prins Daniel var över sitt väntade barn. Kronprinsessan mådde alldeles utmärkt och jobbade i stort sett på som vanligt, trots att det bara var några månader tills barnet skulle födas.

Självklart var det många av parets vänner i Europas kungahus som gladdes med dem. Om Victoria skulle fråga dem delade de gärna med sig av goda råd om hur det var att vänta barn.

Därefter redogjorde tidningen för omständigheter angående den norska kronprinsessans senaste graviditet. Likadant för prinsessan Märtha Louises tre graviditeter.

Sedan kom tidningen in på den danska kronprinsessan Marys tre graviditeter. De hade varit komplikationsfria, men den senaste kunde ha slutat i tragedi.

Vid ett restaurangbesök i Köpenhamn snubblade Mary i en trappa och föll handlöst inför ögonen på maken kronprins Fredrik. Mary bröt ihop fullständigt, livrädd att barnen tagit skada.

Bortsett från några blåmärken hade hon emellertid undkommit med blotta förskräckelsen. De tvillingar hon bar på mådde utmärkt och föddes friska och välmående i januari 2011.

Anmälan

Artikeln anmäldes av H.K.H. Kronprinsessan Victoria via ombudet Axel Calissendorff.

Enligt kronprinsessan gav förstasidesrubriken otvetydigt intryck av att hon varit nära att drabbas av missfall. Uppgiften var osann och saknade helt täckning i artikeln. Hon upplevde den som integritetskränkande och stötande.

De pressetiska reglerna betonar vikten av en korrekt och allsidig nyhetsförmedling. Eftersom påståendet på förstasidan var osant saknade det definitionsmässigt allmänintresse.

Publiceringen bröt även mot den regel som säger att löpsedel och rubrik ska ha täckning i texten.

Pressens Opinionsnämnd, PON, har tidigare beaktat att uppgifter om en persons hälsotillstånd är särskilt integritetskänsliga och det är därför påkallat med särskilt stor försiktighet vid behandling av sådana uppgifter. Sådan återhållsamhet borde gälla även kronprinsessan Victoria.

Att använda osanna uppgifter om någons privatliv var hänsynslöst och stred mot god publicistisk sed.

Tidningens svar

Tidningen svarade genom sin utgivare att den ingenstans, vare sig på löpsedel eller på förstasida, påstått att kronprinsessan Victoria varit nära missfall. Om hon hade varit det skulle rubriken ha varit ”Victoria nära missfall”.

Den andra delen av rubriken, ”nu varnar väninnorna Victoria”, underströk att det inte hänt Victoria något.

När ombudet för kronprinsessan i sin anmälan skrev att ”Eftersom påståendet på förstasidan av det aktuella numret av Hänt Extra är osant saknar det allmänintresse…” refererade han till en egen tolkning av förstasidan och inte till vad som verkligen stod där.

PO:s bedömning

Som blivande statschef får kronprinsessan Victoria finna sig i att vara ständigt granskad och omskriven, inte minst när hon väntar en framtida tronarvinge. Hennes roll gör att den privata sfären är mindre än hos privatpersoner.

Exakt var gränsen för kronprinsessans privata sfär går saknar emellertid betydelse för bedömningen av detta ärende. Varken kronprinsessan eller någon annan ska behöva acceptera att knytas till integritetskänsliga uppgifter som inte är sanna.

Rubriken på förstasidan och löpsedeln lyder Illamående, huvudvärk och yrsel… KRONPRINSESSAN NÄRA MISSFALL – nu varnar väninnorna VICTORIA! Den ger ett entydigt intryck av att kronprinsessan Victoria är nära missfall. Detta understryks av följande:
  • Rubriken är infälldi en bild som föreställer kronprinsessan och hennes make. Bilderna av de tre övriga prinsessorna är små och underordnade denna stora bild.

  • Ordet ”kronprinsessan” är i bestämd form vilket för tankarna till vår egen prinsessa. Inte någon av de andra tre.

  • Sista ledet av rubriken – nu varnar väninnorna VICTORIA! syftar med den konstruktion tidningen valt tillbaka på begreppet ”kronprinsessan”.


Förstasidesrubriken är även osann ur en annan, underordnad aspekt. Av texten inne i tidningen framgår det att väninnorna, de tre prinsessorna, faktiskt inte varnar Victoria. I texten står ”Om Victoria frågar, delar de gärna med sig av goda råd om hur det var att vänta barn”. Meningens nyckelord är ”om”.

Genom utformningen av tidningens förstasida och löpsedel har Hänt Extra brutit mot god publicistisk sed och bör klandras. Ärendet lämnas till Pressens Opinionsnämnd för beslut.


Ärendet hos Pressens Opinionsnämnd

Varken anmälaren eller tidningen har yttrat sig hos nämnden.

Pressens Opinionsnämnds bedömning

Nämnden finner på de av PO anförda skälen att Hänt Extra ska klandras för att ha grovt brutit mot god publicistisk sed