Se & Hör klandrad för rubriker om separation och uppbrott

september 11 2007


Exp nr 59/2007 Se & HörRubriker gav intrycket att en tv-profil skulle separera och lämna sin familj. Av artikeln framgick att separationen rörde mannens arbete. Uppgifterna var dock felaktiga och tidningen klandrades för publiceringen.Publiceringen

På förstasidan till Se & Hör nr 40/06, som utkom den 27 september 2006, fanns bl a rubriken ”EFTER ÅR AV KÄRLEK A:s (namnet angivet) tuffa separation”. Invid rubriken fanns en ansiktsbild på A.

Inne i tidningen var rubriken ”A:s svåra uppbrott: DET ÄR TRÅKIGT”. Ovanför fanns en bild på A tillsammans med hustrun och bildtexten löd ”Han har varit borta mycket från hustrun B och dottern C” (namnen angivna). Intill fanns ytterligare en stor bild på A med texten A har blivit allt mer poppis i rutan. I ingressen stod ”Han gör succé i rutan. Men nu tvingas A att lämna tv för familjens skull”. Artikeln handlade bl a om att det sista programmet i en serie där A var programledare skulle sändas i december. Det var enligt artikeln oklart om det blev någon ny omgång efter årsskiftet.

Anmälan

Publiceringen anmäldes till Allmänhetens Pressombudsman (PO) av A. Han anförde att presentationen på förstasidan var omöjlig att tolka på något annat sätt än att det handlade om en separation från hustrun. Det var så långt ifrån sanningen man kunde komma. Bildtexter och rubriker inne i tidningen antydde samma sak. Det stämde f ö inte heller att det sista avsnittet av programmet skulle sändas i december. Det var en långsiktig satsning. Visserligen fanns det kontrakt som löpte ut. Men det talades snarare om förlängning än om avslut. Tidningen borde kontrollera sina källor bättre.

Han och hans familj mådde dåligt av att ha blivit omskrivna på det angivna sättet.

Tidningens yttrande

Se & Hör anförde att den ansåg att ordet separation också täckte det förhållandet att någon slutade en anställning eller ett uppdrag. Även ordet uppbrott hade också relevans som en beskrivning av det artikeln skildrade. Se & Hör beklagade att anmälaren hade feltolkat innebörden av vissa formuleringar, men hävdade att ordvalen var språkliga nyanser som gav en korrekt beskrivning av verkligheten.

PO:s bedömning

I beslut den 26 april 2007 hänsköt PO ärendet till Pressens Opinionsnämnd med följande motivering.

Anmälaren är en känd person som får acceptera en viss medieuppmärksamhet även kring sitt privatliv. Men också offentliga personer har rätt till en fredad sfär.

Min bedömning i detta fall är att rubriken på förstasidan med formuleringar om en tuff separation efter år av kärlek förmedlade intrycket av att anmälaren skulle separera från sin hustru. Budskapet var osant. Inne i tidningen fanns också en bild på paret med en bildtext om att /namnet/ varit borta mycket från hustrun och dottern. I den anslutande rubriken stod om hans ”svåra uppbrott”. Denna presentation inne i tidningen understödde intrycket från förstasidan. Av artikelns ingress kunde dock utläsas att det omskrivna uppbrottet gällde anmälarens yrkesliv.

Jag anser att framför allt presentationen på förstasidan innebar ett spekulativt och oönskat intrång i anmälarens privatliv som han inte ska behöva acceptera. Se & Hör bör därför klandras.

Ärendet hos Pressens Opinionsnämnd

Tidningen vidhåller att uttrycket separation är relevant för att beskriva det faktiska förhållandet att A skulle sluta som programledare. Artikeln uppfyller väl kraven på saklighet och korrekthet.

Pressens Opinionsnämnds beslut

Pressens Opinionsnämnd finner på de skäl PO anfört att tidningen skall klandras. Se & Hör har genom publiceringen brutit motgod publicistisk sed.