Uppgifter om sexaffärer med underåriga krävde samtidigt bemötande

februari 14 2006


Exp nr 21/2007 Vestmanlands Läns TidningEnligt tidningen fanns uppgifter om att en svensk artist haft sexaffärer med underåriga. Uppgifterna var allvarliga och krävde samtidigt bemötande från den berörda personen. Så skedde inte och tidningen klandrades för åsidosättande av god publicistisk sed.Publiceringen

Inför en konsert med A (som presenterades med namn och bild)hade Vestmanlands Läns Tidning (VLT) en telefonintervju med honom den 20 juli 2006. Texten publicerades också i nätupplagan. Den handlade om hans karriär. Artikelns avslutning lydde:

Förutom sin skönsång har A också varit skandalrubrikernas man under sina år i rampljuset, där han utpekats för att ha haft sexaffärer med underåriga, offentliga gräl med en annan person (som angavs med namn) och så historien där han medvetet ska ha kört på sin granne.
En baksida av kändisskapet som han tagit stryk av och som han upplever som ”fruktansvärt”.
– Jag gör inga intervjuer med tidningar överhuvudtaget. De kallar mig för nya Greta Garbo.

Anmälan

Publiceringen anmäldes till Allmänhetens Pressombudsman (PO) av A. Han hade utpekats för att ha haft sexaffärer med underåriga. Det var falska anklagelser och mycket kränkande. Det hade förekommit rykten i medierna om att en person misstänkts för detta och VLT pekade direkt ut honom.

Tidningens yttrande

VLT fann inte den refererade uppgiften klandervärd. Anmälaren var en offentlig person och han hade kommenterat anklagelserna i Aftonbladet 2002. Efter publiceringen hade VLT fått veta att det fanns ett åtal vid en tingsrätt mot anmälaren för sexuellt utnyttjande av underårig. Tidningen hade inte utpekat anmälaren för något brott utan syftat till att spegla negativa sidor av kändisskap.

Anmälarens kommentar

Anmälaren ansåg att VLT inte borde åberopa åtalet mot honom som han betraktade som sekretessbelagt. Andra publiceringar om anklagelserna hade inte nämnt hans namn. VLT syftade sannolikt på nya rykten i saken och inte på det som stod i Aftonbladet fyra år tidigare. Han kände sig trakasserad och familjen tog skada.

Ytterligare korrespondens

VLT upprepade att tidningen inte kände till åtalet när artikeln publicerades samt att frågan huruvida åtalet var sekretessbelagt inte hade med saken att göra.

PO:s bedömning

I beslut den 1 december 2006 hänsköt PO ärendet till Pressens Opinionsnämnd med följande motivering:

Jag noterar att VLT:s faktakontroll beträffande uppgiften om anmälarens påstådda sexuella handlingar mot underåriga varit minst sagt begränsad. Tidningen har medgett att den var omedveten om att åtal väckts när publiceringen skedde.

Anmälaren är en offentlig person som därför får tåla en korrekt uppgift om att han åtalats. Att tidningen i detta fall stött sig på lösligare uppgifter är inte trovärdighetsstärkande.

Det pressetiskt avgörande är dock att ett så allvarligt påstående om ett möjligt brott som VLT förmedlade hade krävt ett samtidigt bemötande från den berörda personen. Genom att det inte skett har VLT brutit mot god publicistisk sed och bör klandras för det. Ärendet överlämnas till Pressens Opinionsnämnd.

Yttrande till Pressens Opinionsnämnd

A vidhåller vad han tidigare anfört och anser att VLT handlat felaktigt. Han har svårt att tro att tidningen inte kände till åtalet mot honom. Oavsett om tidningen hade avsikten att spegla kändisskapets negativa sidor gick man för långt när man tog upp anklagelser och rykten om sexaffärer med underåriga. Han accepterar att han som offentlig person får tåla en del skriverier men inte att VLT tar upp anklagelser och rykten på det sätt som skett i den anmälda artikeln.

Pressens Opinionsnämnds beslut

VLT har i den anmälda artikeln förmedlat en uppgift om att anmälaren utpekats för att ha haft sexaffärer med underåriga. Även om anmälaren fyra år tidigare i en annan tidning har kommenterat sådana anklagelser innebär VLT:s publicering en allvarlig kränkning av honom. Publiceringen hade dessutom krävt rätt till ett samtidigt bemötande. VLT skall klandras för att genom publiceringen ha åsidosatt god publicistisk sed.