Ny kartläggning: Vilka representerar allmänheten i Mediernas Etiknämnd?

juli 4 2024


Präster och professorer, författare och förbundsordförande samt direktörer, advokater, konsulter och en rad andra yrkestitlar. Medieforskaren Torbjörn von Krogh har gått igenom vilka som genom åren utgjort allmänhetens representanter i Mediernas Etiknämnd (MEN), den nämnd som fattar de avgörande besluten om ett medium som anmälts till Allmänhetens Medieombudsman (MO) ska klandras eller inte.

Hans sammanställning går att finna här: