Sofia Wadensjö Karén tar över efter Robert Aschberg som ordförande i Medieetikens Förvaltningsorgan

maj 10 2021


Pressmeddelande

Sofia Wadensjö Karén tar över efter Robert Aschberg

Det blir UR:s vd Sofia Wadensjö Karén som tar över ordförandeskapet i Medieetikens Förvaltningsorgan (Mefo) – den organisation som förvaltar det medieetiska systemet.

Hon efterträder Robert Aschberg som i egenskap av Publicistklubbens ordförande också blev Mefos första ordförande.

-Det är drygt ett år sedan som mediebranschens nya, gemensamma medieetiska system sjösattes. Att verka för systemets fortsatta stabilitet och legitimitet är ett viktigt arbete och något som jag, tillsammans med styrelsen, verkligen ser fram emot att lägga både tid och kraft på. Jag ser även som en av våra främsta uppgifter att ge nytillträdde Medieombudsmannen Caspar Opitz bästa möjliga förutsättningar i sitt nya ämbete, säger Sofia Wadensjö Karén.

Medieetikens Förvaltningsorgan bildades den 1 januari 2020 då Pressombudsmannen blev Medieombudsmannen och Pressens Opinionsnämnd blev Mediernas Etiknämnd när SVT, UR, SR och TV4 blev en del av det självreglerande medieetiska systemet i Sverige.

Det tidigare Pressens samarbetsnämnd ersattes då av Mefo som huvudman för systemet. Bakom Mefo står TU-medier i Sverige, Sveriges Tidskrifter, SVT, SR, UR, TV4, Journalistförbundet och Publicistklubben.

För frågor kontakta Sofia Wadensjö Karén 070-536 7159.